You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Orhanlı Lojistik Depo

Proje Bilgisi

Bölge: İstanbul, Türkiye

110.000 m³ C 30 betonun  4.500 ton demir ile aderans sağladığı, 22.000 m² üzerinde yükselen ve toplamda 60.000 m² kapalı alana sahip bu özel yapının; iki katı 4.500 m² diğer sekiz katı 1.700 m² olmak üzere toplam 22.600 m²’lik son derece modern ekipmanlar ile donatılmış idari bina bölümü bulunmaktadır. Yapının 38.000 m²’lik bölümü depo olarak kullanılacaktır.

Projede, yüksek yük taşıma kapasiteli lojistik depo döşemelerinin ağır ve yoğun dökümleri için herhangi bir burkulma veya deplasman yapmadan farklı yüksekliklere rahatlıkla adapte olabilecek bir iskele sistemine ihtiyaç duyulduğundan, PERI’nin döşeme kalıpları tercih edilmiştir. Arkas/ Orhanlı Lojistik Depo Projesi’nde, döşeme kalıp iskelesi olarak PD 8 Taşıyıcı İskele Sistemi seçilmiş ve 3.500 m²’lik iki set döşeme kalıbı 7.000 m² olarak stoklanmıştır. Dizayn edilen PD 8 Taşıyıcı İskele Sistemi, proje genelinde kiriş altı kotuna kadar yükseltilmiş, bu kotta iskele sistemi üzerinde GT 24 Kafes Kirişler mahya+VT 20 Dolu Gövdeli Ahşap Kirişler, ızgara+plywood  kullanılarak 80/100–40/80 betonarme kirişlerin yükünü alacak şekilde bir platform oluşturulmuştur. Bu betonarme kirişlerin arasında kalan 330 x 340 cm ve 335 x 340 cm  açıklıkların tabliye dökümü için şantiye tarafından VT 20K Dolu Gövdeli Ahşap Kirişler, ızgara olarak kullanılmıştır. Döşeme iskelesinde kullanılan tüm mahyalar yüksek dayanımlı GT 24 Kafes Kiriş olarak seçilmiştir

Gereksinimler

  • Yüksek yük taşıma kapasiteli sistemler
  • Farklı yüksekliklere rahatlıkla adapte olabilecek iskele sistemi
  • Kısa İnşaat süresi temini

Müşteri

Miray İnşaat A.Ş.

Şenol Sakal
Proje Müdürü

Şirketimiz yıllardır PERI ile çalışmaktadır. PERI’nin sistem kalıplarını bu şantiyemizde de uygulamaya başladıktan sonra belirgin bir şekilde hız kazanarak oluşabilecek her türlü riskin ve problemin önüne geçtik. Proje devam ederken kalıp konusunda herhangi bir süprizin yaşanmayacağının bilinci, önümüzü daha rahat görmemizi sağladı. Özellikle zamanın ve yüklerin kritik olduğu bu tür projelerde sistem kalıbının ihtiyaçtan öte bir zorunluluk olduğunu yaşayarak tecrübe etmiş olduk.

PERI çözümü

Döşeme kalıp iskelesi olarak PD 8 Taşıyıcı İskele Sistemi

iskele sistemi üzerinde GT 24 Kafes Kirişler mahya+VT 20 Dolu Gövdeli Ahşap Kirişler, ızgara+plywood  

Döşeme iskelesinde kullanılan tüm mahyalar yüksek dayanımlı GT 24 Kafes Kiriş olarak seçilmişti

h=6,00 m ve h=7,50 m yüksekliğindeki  kolonların dökülmesi için yapısında GT 24 Yüksek Dayanımlı Kafes Kirişlerin yer aldığı VARIO GT 24 Sistem dizayn edilmiştir.