You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Modüler İskele

Genel Bakış

Çok amaçlı bir kullanım sahası olan PERI UP Flex endüstriyel uygulamalar için gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılar. Bu sayede neredeyse her uygulama için uygun çevre ve saha şartları ile iş sağlığı ve güvenlik açısından her türlü ihtiyacı yerine getirmede çok güvenilir bir sistem oluşturur.

PERI UP Flex 25 cm ve 50 cm aralıklarla bağlantı noktalarına sahiptir. 25 cm’den başlayan çeşitli uzunluklarda ve boyutlarda yatay bağlantı elemanları ve yürüme yollarına sahip olduğu için kurulum esnasında yürüme yollarının çeşitli ve kolaylıkla yön değiştirebilmesine olanak sağlar. Bu sayede, projelerin değişken ve özel geometrisine karşı kolaylıkla uyum sağlayabilen çalışma alanları oluşturulabilir. PERI UP Flex Avrupa standartları olan TS EN 12810 ve TS EN 12811’in tüm gereksinimlerini karşıladığı gibi TSE, DIBt , NF ,B gibi uluslararası sertifikalara sahiptir.  


Güvenli çalışma şartları
Küçük değişiklikler ile engeller ortadan kaldırılarak çalışma alanları hiçbir boşluk kalmadan kaplanır.

Kaygan olmayan zemin  
Yürüme yollarının delikli yüzeyi kaymaları engelleyen güvenli bir çalışma alanı sağlar.

Kolay Kurulum 
Dahili ve kendinden kilitlenebilir kilitler sayesinde hızlı ve güvenli bir kurulum olanağı sağlar.

Yüksek taşıma kapasitesi 
Parça bağlantı noktalarının rijitliği ve çok yüksek yükleri karşılayabilmesi sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.


Teknik Detaylar

Genel Özet

 • Düşey yönde 50 cm aralıklarla bağlantı imkanı sunan çok amaçlı iskele sistemi
 • Yatay bağlantı noktalarının min. 25 düşey bağlantı noktalarının min 50 cm’de bir olması, sistem elemanları ile istenilen her kombinasyonda kuruluma olanak tanır.

Güvenli ve hızlı montaj

 • Yatay bağlantı elemanlarının öncelikli kurulumu
 • Yürüme yollarının kenar kısımlarından kalmasını engelleyen dahili kilit
 • Yatay bağlantı elemanlarının uç kısımlarında bulunan dahili kilit kamalarının Rosett üzerindeki yuvalarına yerleştirildiği an kilitlenir ve güvenli bir hale gelir.
 • Rosett dikdörtgen şeklinde olduğu için bağlanan elemanın hareket etmesini engeller.

Yürüme yolu uzunlukları ile ilişkilendirilmiş yük sınıfları

 • Genişlik 75cm: 1’den 4’e kadar
 • Genişlik 100cm: 1’den 6’ya kadar
 • Genişlik 125cm: 1’den 4’ekadar
 • Çelik yürüme yolu 25x250 cm ≤ 5
 • Çelik yürüme yolu 25x300 cm ≤ 4

El ile kurulum

 • Standart 2,0 m: 10,0 kg
 • Yatay bağlantı elemanı 3,0 m: 8,7 kg
 • Çelik yürüme yolu 25x250 cm: 15,0 kg
 • Çelik yürüme yolu 25x300 cm: 17,8 kg

Saha alanında uygulama

 • Yatay bağlantı elemanları arası bağlantı noktaları tıpkı dikme sistemlerindeki gibi değişken ve çok amaçlı bir kullanım olanağı sağlar.
 • Parçalar arası bağlantı noktalarının 25 veya 50 cm aralıklarla olması her türlü çözüm üretilmesine olanak sağlar.

Taşıma

 • Her bir elde iki yatay bağlantı elemanı taşınabilir.

Bağlantı

 • Her 25 cm’de bir metrik ızgara boyutlandırması
 • 50 cm aralıklarla düşey bağlantı noktaları
 • Yatay bağlantı elemanları ve diyagonaller için 12 bağlantı yeri

Teklif edilen Hizmetler

 • İskeleler evrensel esaslara göre kiralanabilir.
 • Kurulumda yardımcı olabilecek Süpervisör desteği

Cephe İskelesi olarak kullanımı

PERI UP Flex cephe iskelesi olarak kullanımı

PERI UP Flex iskele sisteminin çok amaçlı kullanım alanları olması ve değişken uzunluklardaki elemanlardan oluşturulabilmesi kullanıcının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir. Konsol çalışabilen braketler ve güçlendirilmiş yatay bağlantı elemanları ile karmaşık geometrideki binaların önyüzlerine dahi kolaylıkla iskele kurulabilir.

Modüler çalışma iskelesi PERI UP Flex her çeşitte uygulama için yük sınıfı 6’ya uygundur. Avrupa standartlarının (EN 12810 ve EN 12811) gerekliliklerini karşılar.

Genel Özet
Rosett elemanlarından oluşan modüler çalışma iskelesi çeşitli genişliklere sahip olabilen ve üzerinde çalışan işçilerin kaymalarını engelleyen gözenekli yapıları ile çelik yürüme yolları direkt olarak yatay bağlantı elemanlarına monte edilebilen bir sistemdir.

Güvenli ve hızlı kurulum
Korkulukların ve UPW korkuluk bağlayıcılarının ya da yatay bağlantı elemanın öncelikli montajı ile güvenli bir kurulum prosedürü izlenir.

Ağırlık/m²
Genişlik 100cm: 17,5 – 19,0 kg/m²

Kurulum ve söküm süreleri
Kurulum:  genişlik 100cm: 7 - 10 m² Bir kişi/saat
Söküm:  genişlik 100cm: 11 - 16 m² Bir kişi/saat