You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Yük Kuleleri

Genel Bakış

Çok amaçlı-Güvenli-Hızlı

Değişken 
Her türlü geometrideki yapıya ve yüklere uyum sağlayabilen

Modüler 
3 yönde de bağlantı noktalarının sık aralıklarla atılabilir olması sayesinde istenilen her bölgeye uyarlama imkanı

Yüksek Rijitlik 
Yatay bağlantı elemanlarının yüksek rijitliği sayesinde iskele sisteminin kurulu hali vinç yardımı ile kolayca taşınabilir.

Uyumluluk 
Yük transferinin en iyi şekilde yapılabilmesi için PERI Kalıp Sistemleri ile koordine edilmiştir.

Sistemin yatayda ve düşeyde 25 ve 50 cm aralıklarla bağlantı noktalarının olması farklı geometrideki yapılar ve yükler altında en iyi uyumu sağlar. Bunun yanı sıra PERI UP Flex Yük iskelelerinin geniş çaplı kullanım alanlarının olması ve kendi ağırlıklarının da düşük olması kullanıcı için çok düşük maliyetli çözümler üretir. 

PERI UP yük kuleleri 21.89 m yüksekliğe kadar test edilmiştir. İlave olarak iki çerçeve daha eklenebilir.


Teknik detaylar

  • En üst seviyede sabitlenmiş şekilde 21.89 m’ye kadar ve hiçbir noktadan sabitlenmemiş şekilde 8.39 m’ye kadar test edilmiştir. (22.34 m’lik ayar milleri açılma boyları ile )
  • Ağır dikey ve yatay yükler için ek çerçeveler ile birlikte yük kuleleri olarak
  • Hemen hemen tüm geometrik şekildeki yapılar ve yükler için  

Kafes/Çerçeve üniteleri

Çerçeve ünitelerinin kurulumunda tek yönde bağlı ve kesme kuvvetine karşı görev yapan yük kuleleri baz alınır. Çerçeve yönünde, sistemin hiçbir yere sabitlenmedeği ve hareket edebilir olduğu göz önünde bulundurulduğu için yatay yüklerin aktarılmasını sağlayacak ek elemanlara genellikle gerek duyulmaz. Köprü yapımı için standart bir uygulamadır.

PERI UP Flex ile üç boyutlu yük kuleleri oluşturulduğu zaman, tüm yönlerdeki boyutlar ve genişlikler görülebilir. Bu sayede şantiye şartlarına ve yüksekliklerine uygun olarak ayak açılma boylarına kadar iskeleler tam anlamıyla plana uygun yerleştirilebilir. Büyük miktardaki yüklerde küçük yükler gibi güvenli bir şekilde zemine aktarılır. Uygulaması ve gerçekleştirilmesi zor geometrik şekildeki yapıların kısa zamanda ve fazla iş gücü harcanmadan kalıp kurulumu ve uygulanması yapılabilir. Yatay bağlantı elemanlarının sağladığı yüksek rijitlik sayesinde kurulan iskele çok geniş bir alana sahip olsa bile vinç yardımı ile herhangi bir sorun olmadan taşınabilir. Bağlantı noktaları gerilme kuvventine çok dirençli bir yapıya sahiptir. Belirli bölümler zeminde hazırlandıktan sonra birbiri ile bağlantıları kurularak geniş alanlara sahip yük kuleleri oluşturulabilir. İskele sisteminin sahip olduğu yürüme yolları ve merdivenler kalıp kurulumunun doğrudan iskele içinden yapılmasına olanak tanır.


• Yük Kuleleri MDS

Yük Kulelerinin bütün parçaları önceden sağlanmış bir korkuluk güvencesiyle belirli bir sıra ve düzen ile kurulur ve sökülür. Yürüme yolu PERI UP Flex Yük Kulesi MDS’nin dahili bir parçasıdır ve iskelenin merkezindeki elemandır. Yürüme yolları, işçinin çalışmak için başka bir alana ihtiyaç duymamasını ya da kurulum için ilave bir yardımcı elemana gerek kalmadan diğer parçaların kurulum süresini hızlandırmasını ve kurulumun çok daha güvenli şartlar altında gerçekleşmesini sağlar.

  • Hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunar.
  • Az sayıda sistem malzemesi sayesinde kolay ve pratik bir kurulum gerçekleştirilir.
  • Kurulum ve uygulama süresi boyunca güvenlik üst düzeyde tutulur.
  • İşçilerin sistem içerinde rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine izin verir.