You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 Perde Kalıp Sistemi

Genel Bakış

Sürekli olarak devam eden ayarlanabilir panel bağlantıları ile VARIO GT 24 tüm dizaynlar ve uygulamalar için en uygun çözümdür. Endüstriyel yapılar, yüksek binalar, köprü-viyadük ayakları, istinat duvarı vb gibi her türlü yerleşim planı ve yüksekliğe sahip projelerde kullanılabilir. Kalıplama şekli, ahşap kiriş aralıkları ve bağlantı yerleri tümüyle ihtiyaca bağlı olarak değişik şekillerde uygulanabilir.

Uygun Maliyetli
Çok amaçlı, değişken ve uyarlanabilir sistem elemanları (ahşap kiriş ve çelik kuşak) ile ekonomik çözümler.

Uyarlanabilir
Planlanan ihtiyaçlara göre bağlantı detayları ve birleşim özellikleri dizayn edilir.

Mühendislik Çözümleri
Kuşaklardaki uzunlamasına delikler ve kelepçeler ile sürekli kompanzasyon sağlanmaktadır. Panel bağlantıları boşluksuz, hizasında verijittir.


Teknik Detaylar

  • SRZ / SRU çelik kuşak uzunluklarına göre ayarlanabilir paneller.

  • GT 24 ahşap kiriş uzunluğuna (standart uzunluklar,30cm’lik aralıklar olacak şekilde 0,90 metre ile 6 metre arasında değişebilir. Özel boylar 17.80 m’ye ulaşabilir.)göre belirlenen değişken panel yükseklikleri oluşturulabilir.

  • Taze beton basıncına göre proje bazlı planlama ve monte yapılabilir.

  • GT 24 ahşap kalaslarda az sayıda çelik kuşak ve bağlama noktası kullanılmasına olanak sağlar.

  • Kuşaklardak uzunlamasına delikler ve panel kelepçeleri,%100 çekme ve basınç panel bağlantıları oluşturarak sıkı panel birleşimine olanak sağlar.

  • Bağlantı detayları proje ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Download