You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SCS Tek Taraflı Tırmanır Kalıp Sistemi

Genel Bakış

PERI SCS taze beton basıncını saplama yardımı olmadan sistemin destek elemanları (kuşak, payanda ve konsol) vasıtası ile bir önceki dökümde beton içerisinde bırakılan kalıcı ankraja aktarılır. SCS, maliyet-verimlilik açısından öne çıkan bir sistemdir. Sistemin çok amaçlı destek elemanlarından oluşması ve modüler tasarımı sayesinde her türlü geometriye ve ihtiyaca en iyi derecede uygunluk gösterir.

Yüksek Verimlilik
Sistemi oluşturan destek elemanlarının yüksek taşıma kapasitesi sayesinde ve ankraj sisteminden en iyi şekilde yararlanılarak geniş tırmanma platformları kurulabilir. 

İdeal Tasarım
İmalat süresi boyunca aynı kalıp ve elemanlar kullanılır.

Yüksek Uyumluluk
Beton yüzeyine, eğimine veya çalışma şartlarına göre platformlara ve kalıba belirli bir açı verilebildiği için hem uygulama alanına maksimum uyum sağlar hem de çokdaha güvenli çalışma şartları sağlanmış olur.


Teknik Detaylar

  • Saplamaya gerek duyulmadan tek taraflı taşıyıcı konsol platform olarak çalışır.
  • VARIO GT 24 ahşap kirişli perde kalıbı ile kurulan SCS tırmanır kalıp sistemi tek bir parça halinde vinç ile taşınabilir. (standart kullanım)
  • SCS tek taraflı tırmanır kalıp sistemi yüksekliği 3 m’ye kadar olan perde imalatları için kullanılır. Ayrıca, 30°’lik eğim verilerek 2.5 m’ye kadar olan eğimli beton yüksekliğine kadar uygulama imkanı sağlar.
  • İlave olarak alt platform eklemek mümkündür.
  • Sistemin her iki platformuna da (taşıyıcı platform ve alt platform) eğimli beton yüzeylerine en uygun hale getirilebilir; taşıyıcı platforma ± 30°’ye kadar, alt platforma ise ± 15°’ye eğim verilebilir.
  • İlk beton dökümünde SCS kalıp sisteminin, düşey destek kuşağı, ayar milleri ve ilk döküm kuşağı ile kurulumu yapılarak diyagonaller ve ankrajlar ile zemine sabitlenir. 

Varyasyonlar

SCS 190

Konsol genişliği 1.90 m olması sayesinde beton kalıbı sökülebilmesi için ayarlı payandalar kullanılarak arkaya doğru hafifçe yatırılır ve bir sonraki döküme taşınılması için kolaylıkla geri çekilebilir.

SCS 250

Kalıp ile beraber yaklaşık konsol genişliği 2.50 m’dir. (Kalıbı kolaylıkla sökebilmek ve bir sonraki döküme taşımak için 63 cm’ye kadar geri çekilebilme mesafesi vardır.)