You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Ağır Yükler İçin İskele Sistemi

Genel Bakış

PERI VARIOKIT standartlaştırılmış malzemeler ile bir mühendislik harikasıdır. Sadece 3 ana parça ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. PERI, sadece şantiye sahası için gerekli olan malzemeyi sağlamakla kalmaz, yapıya uyarlanmış geniş kapsamlı ve uzmanca çözümler de üretir.

Çok kolay kurulum
Çok amaçlı ana parçalar birbirine sabitleme pimleri kullanılarak standart bağlantılarla bağlanır.

Yüke göre ayarlanabilir
Malzemelerden statiksel olarak en iyi şekilde yararlanarak, ekonomik bir kullanım sağlar

Düşük Maliyetli
Kiranabilir malzemeler özelleştirilememesine rağmen çok amaçlı bir kullanım sağlar.


Ağır Yükler için VST Döşeme Kulesi

Standart sistem elemanlarının birbiri ile uyumu sayesinde çok amaçlı yük kuleleri kurulabilir:

4 ayaklı kuleler
Standart ölçüleri 2 m x 2 m
Ya da statik olarak ihtiyaç duyulduğu zaman ölçüler maksimum 6.50 m x 6.50 m olabilir.

İlave Ayaklı Kuleler
Çok ağır yüklerin olduğu döşeme alanlarında duruma göre ilave ayaklar kullanılarak yük taşıma kapasiteleri iki katına çıkarılabilir.

Yük kulesi çerçeveleri
Tekil kuleler ile çerçeveler birbirine bağlanabilir.Böylece özellikle bir doğrultuda en kesit stabilitesi arttırılabilir.

Kafes İskele
Her bir kule çerçevesi birbiriyle bağlanarak diğer doğrultuda da daha stabil bir yapı oluşturulabilir.

Ana Kiriş Çerçevesi
Orta ve kenar ayak alanında, sistem ana taşıyıcı çerçeveler olarak 10 m’ye kadar uygulanabilir

Sistem PERI UP ile tamalanarak her yüksekliğe güvenli bir erişim sağlanır.

Teknik Detaylar

  • Ayak başına maksimum yük 700 kN’dur.
  • 40 m yüksekliğe kadar kurulum imkanı
  • Proje planı yeterince detaylandırılmışsa, 40 m’den daha büyük yüksekliklere çıkılabilir.
  • Sistem maksimum yük altındayken, kafa ayar milleri hidrolik konsollar ile ayarlanabilir.
  • RCS raylarının ayarlı uzunlukları, iki dengeleme elemanı ve kafa ayar mili sayesinde her yüksekliğe erişim gerçekleşebilir

Ağır yükler için destek kirişi VRB

Sistem çeşitli yük şartlarını göz önünde bulundurularak farklı tipte çerçevelerden oluşmaktadır.

Çerçevelerin kullanım amaçları farklılık gösterir;

Destek Çerçeveleri
Yükün ağır yük döşeme kulelerine aktarımı

Bağlantı Çerçeveleri
Mesnetlere yakın bölgelerde ve bağlantı noktalarında oluşan yüksek kesme kuvvetleri için

Standart Çerçeveler
Orta açıklıkta kullanım için

PERI UP modüler iskele sistemi kullanılarak ağır yükler altında sağlamlık garanti altına alınır.

Teknik Detaylar

  • 18 m’den uzun açıklıklarda, maksimum eğilme momenti 3,000 kNm olarak belirlenmiştir.
  • Destek çerçevesinin dengeleyici özelliği ile farklı çerçeveler birleştirilerek tüm açıklık genişlikleri altında sürekliliği sağlayacak şekilde kurulabilir.