You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Kompozit Köprü Sistemi

Genel Bakış

Teknik Açıklama

Bu işlemde, tüm yapı, kalıpla beraber beton dökümünün yapılacağı yeni noktasına taşınabilir.  cantilever launching metodunun aksine, burada betonlu bileşen yerinde kalır. Yapının şekline bağlı olarak üst veya alt mobil desteği kullanılabilir.

Üst sistemin avantajı, köprü kesitlerindeki kavisli ve boş kısımlarda daha yüksek kapasite sağlamasıdır. Buna ek olarak, yeni yapının altındaki raylı yük masdarına bir etkisi olmamaktadır.

Alt destek seçimi ise, düşük maliyetli oluşu açısından daha avantajlıdır. Ayrıca, vinç yardımıyla daha önceden montajı yapılmış olan destekleme elemanları getirilip zaman tasarrufu sağlanabilir. Yapının içinden sarkmalara gerek yoktur.

Kalıp Teknolojisi

Kural olarak, mobil yapı kalıpları yardımıyla inşaa edilen köprüler, sandık kirişi kesitleri halinde tasarlanır. İstisnai durumlarda, T-Demiri kesitleri olarak kullanılırlar.

Mobil yapı kalıpları için, kiriş duvar kalıbının standart malzemeleri kullanılır. Mobilite desteği için genellikle özel bağlamalı ve mafsallı çelik kirişler kullanılır.

Planlama aşamasında, her iki sistemle de yakın ilişki içerisinde bulunacak olan kalıp ve iskele sistemleri için iyi bir koordinasyon yapıldığından emin olunmalıdır. 


Kalıp Kızağı

Kalıp kızağının temel kullanım hedefi, HD200 sistem ile kurulu ana kirişleri içeren boylama desteğidir. Bu sebepten ötürü, uzunluğu modüler olarak ayrıca ayarlanabilir.

Enine kalıp ünitesi tamamen VARIOKIT malzemeleri ile kurulur ve bu sayede yapıya ait ölçülere en ideal uyumluluk sağlanır.

VARIOKIT sistemi sayesinde, enine kalıp ünitesine ait etki serbestçe seçilebilir. Bunun sonucu olarak, malzeme en üst verimlilik ile kullanılabilir ve bu da ekonomik bir çözüm üretmek anlamına gelir.

Vagon, çelik yapıya ait koltuklara bağlı ağır yük kızakları üzerinde hareket ettirilir.  Ağır yük kızakları dümenlenebildiğinden dar pasajlardan geçirilmesi problem teşkil etmemektedir.


Dirsekli Konsol

Standart VARIOKIT malzemelerinin kullanımında, sundurmalar, yapının geometrisine uygun olarak monte edilir.

VARIOKIT modüler sistemine ek olan malzemeler, geniş kullanım amacına uygun kiralama çözümleri sunar. Bunun sonucunda, kancalar alttan veya üstten monte edilebilir.

VARIOKIT''in asıl ilkesine uygun olarak, bileşenler, kullanım alanına yansıtılacak olan en efektif çözümü sunmak adına tam kapasite ile kullanılabilirler.