You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Eğitim Seminerleri

Talep üzerine, üniversite, mühendisler odası gibi sivil toplum kuruluşları ve şantiyelere aşağıdaki konularda eğitim seminerleri verilmektedir.

  • Kalıp İskele Sistemleri genel
  • Bütçe, planlama ve karşılaştırmalı maliyet analizi
  • Hesap ve dizayn standartları
  • Döşeme Kalıpları 
  • Perde Kolon Kalıpları
  • Tırmanır Kalıplar
  • Yüksek Yapılar
  • Köprüler ve Sanat Yapıları
  • İş ve Çalışma İskelesi

Lütfen seminer taleplerinizi info@peri.com.tr adresimize bildiriniz.