PERI Eğitim Seminerleri

Talep üzerine, üniversite, mühendisler odası gibi sivil toplum kuruluşları ve şantiyelere aşağıdaki konularda eğitim seminerleri verilmektedir.

  • Kalıp İskele Sistemleri genel
  • Bütçe, planlama ve karşılaştırmalı maliyet analizi
  • Hesap ve dizayn standartları
  • Döşeme Kalıpları 
  • Perde Kolon Kalıpları
  • Tırmanır Kalıplar
  • Yüksek Yapılar
  • Köprüler ve Sanat Yapıları
  • İş ve Çalışma İskelesi

Lütfen seminer taleplerinizi info@peri.com.tr adresimize bildiriniz.