You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

10
Tem
10
Tem

Polonya M-8 Köprüsü İnşaatı’nda Kullanılan PERI VARIOKIT Kalıp Sistemi

10 Tem 2019


M-8 Köprüsü, Szczecinek Çevre Yolu, Polonya

Szczecinek şehrinin etrafını saran 12 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun merkezine 160 metre uzunluğundaki M-8 köprüsü şekil vermektedir. S-11 kara yolunu genişletme projesinin bir parçası olarak, bu köprü Wilczy Kanalı’nı çevreleyen sulak alanlardan geçmekte ve her iki yönde iki şeritten oluşmaktadır. Zorlu zemin koşulları, geniş açıklıklar ve ağır yükler nedeniyle standart sistemlerin kullanılmayacağı, dolayısıyla bu işin yapılması için sıradan olmayan bir iskele çözümü gerekiyordu.

PERI, planlama, ön montaj ve teslimatın yanı sıra kapsamlı proje desteğini içeren VARIOKIT Mühendislik Yapı Sistemi ile bu gereksinimleri karşılamak için verimli bir çözüm sağladı.

Geniş Açıklıklar Sistem Dahilinde Çözüme Kavuşturuldu

Ön germeli, ikiz gövdeli T kiriş kesitli iki bağımsız köprü üstyapısı için kalıp tasarımı  yapıldı. Sabit köprü ayaklarının temellerine yerleştirilmiş yük kuleleriyle, 20,50 ve 25,50 metrelik açıklıkların geçilebilmesi için araya ilave bir mesnet konulmadan en iyi çözüm oluşturuldu.

Çeşitli teknik çözümler hesaba katıldıktan sonra yüklenici firma; PERI’nin önerdiği destek makasının yük kuleleriyle birlikte kullanıldığı çözüme karar verdi. VARIOKIT Mühendislik Yapı Sistemi ile tasarlanan bu çözüm taşıyıcının  sahip olduğu özellikle hafif parçalar, pimli bağlantıların kolay ve hızlı montajı ve destek kiriş segmentlerinin de modüler olması sayesinde Eurovia Polska S.A. şirketini memnun etti. VARIOKIT Mühendislik Yapı Sistemi köprü inşaatlarındaki uygulamalar için tasarlanmıştır. Çünkü çok yönlü temel bileşenler, standart sistem bileşenleri ve basit pim bağlantıları kullanıldığında, köprü inşaatı için geniş açıklıklarla ağır yük makasları ve kulelerini sistematik olarak kurmak mümkün olmaktadır. Ağır Yük Destek Makası VRB 40 metre açıklık ve müsade edilebilir 3.000 kNm’lik eğilme momenti için geliştirilmiştir.

Ön Montaj ve Hızlı Modifikasyon Sayesinde Hızlı İnşaat Süreci

Planlama ekibi yan yana olan iki köprü üstyapısı ve bağlantıları için VARIOKIT kalıp ünitelerini VARIO GT 24 perde kalıbı bileşenleriyle biraraya getirdi. Kalıp ve iskele sistemleri beraber kurulduktan sonra birbirine paralel iki köprünün üstyapıları için ayrı ayrı beton dökümü yapıldı.

Şantiye alanında montaj için uygun bir alan olmadığından PERI, 12,5 metre uzunluğundaki destek makaslarını kendi montaj sahasında zamanında tamamladı. Ardından, ağır yük destek makası sisteminin geri kalan malzemesi ön montajı yapılmış paketler halinde tam zamanında şantiyeye ulaştırıldı.

İnşaat ekibi, 20,50 ve 25,50 metre uzunluğundaki destek makaslarını ön montajı yapılmış parçaları birleştirerek tamamladı ve onları Ağır Yük VST Kuleleri’ne monte etti. Bu yolla, destek makası montajı ile yük kulelerinin kurulumu aynı anda yapılmış oldu. PERI şantiyeye ön montajı yapılmış kalıp ünitelerini göndererek montajın hızlı olmasına katkı sağladı. PERI’nin tasarladığı kalıp sistemi gerek sistemin montajı esnasında ve gerekse kullanımı süresince kullanıcıya hem hatasız bir kurulum hem de iş programına uyum konusunda önemli katkılar sağladı.

Köprü en kesiti altında,ağır yük iskele çözümü 6 adet VRB Destek Makası’ndan oluşmaktadır. Her biri birbirine bağlanan üç destek kirişi, bir köprü üstyapı kalıbını taşımak için biraraya getirilmiştir. VRB Destek Makasları farklı yük ve uzunluk optimizasyonları ile değişken açıklıklara izin veren çözümler sağlamıştır. Destek Makası VRB farklı yük ve birbirinin yerini tutan kombinasyonların teşkil edilebilmesine her zaman imkan veren aynı zamanda farklı uzunluktaki çeşitli açıklıkların geçilmesine  olanak sağlayan en uygun hale getirilmiş uzunluktaki iskele tiplerinden oluşmaktadır. Szczecinek köprüsünün inşaatı için tasarlanan sistemde de köprünün orta ve kenar bölümlerinde bulunan değişik ölçülere kolay ve hızlı şekilde adapte edilebilen uygun montaj modülleri seçilmiştir. Projeye entegre edilen PERI UP Merdiven Kuleleri ile köprü üstyapısına her zaman güvenli ulaşım sağlanmıştır.

Kalıp – İskele – Mühendislik – Bir Kaynaktan Her Şey

PERI proje için sadece tüm çözümün teknik sürecini ve statik hesaplamalarını üstlenmedi. PERI mühendisleri aynı zamanda yerinde lojistik ve yerinde proje desteği ile bütün inşaat süreci boyunca inşaat ekibini destekledi. Bu sayede, tüm ihtiyaçlar karşılandığı gibi aynı zamanda oldukça yoğun olan inşaat programına da uyum sağlandı.

İlgili Kişi

Pazarlama ve İletişim Koordinatörü
Önder Eğer
+90 212 886 74 00
onder.eger@peri.com.tr