Çok Katlı Binalar

PERI Kalıp ve İskeleleri Türkiye, Örnek Projeler - Sapphire İstanbul PERI Kalıp ve İskeleleri Türkiye, Örnek Projeler - Sapphire İstanbul PERI Kalıp ve İskeleleri Türkiye, Örnek Projeler - Sapphire İstanbul

Sapphire İstanbul
İstanbul Levent’te inşa edilmekte olan Sapphire İstanbul, 157.800 m²’lik kapalı alanı ve 261 metrelik yüksekliğiyle bulutlara uzanıyor. Aynı yerleşkede yer alan ve inşa edildiği dönem 181,2 metreyle Frankfurt-Dubai arasındaki en yüksek bina olma özelliğini taşıyan İş Bankası Genel Müdürlük Binası, bu ünvanını Sapphire İstanbul’a devrediyor. Bu iki binanın en önemli ortak özellikleri; PERI’nin kalıp ve iskele sistemleriyle hayata geçmiş olmalarıdır. Projenin ana yükleniciliğini Biskon İnşaat, alt yükleniciliğini Demsar İnşaat üstlenmektedir.

Mekanik kat ile birlikte 238 metre yüksekliğe sahip olan yapı; çatıya monte edilen antenle birlikte 261 metreye ulaşmaktadır. -42.5 metre temeliyle bina, Türkiye’nin en derin temelli yapısıdır. Yer altında bulunan 10 kattan altısı otopark olarak kullanılacak olmakla birlikte, kalan katlar 35.000 m²’lik bir alışveriş merkezine imkan sunmaktadır.

Sapphire İstanbul’un yer altında kalan 10 katının bina dış cidarlarında SKS 180 Tek Taraflı Döküm Payanda Sistemi ile VARIO GT 24 Perde Kalıp Sistemi birlikte kullanılmıştır. SKS 180 Sistem’in parça sayısının az oluşu, hafifliği ve sağlamlığı avantajdır. SKS 180 Sistemde; kalıp, konsol ve çalışma platformu değişik açılarda ayarlanabilmektedir ki; bu da şantiyede işçilik maliyetlerini azaltmak ve çalışanların güvenliğini arttırmak konularında yardımcı olmaktadır. SKS 180 Tek Taraflı Döküm Payanda Sistemi’nde yer alan yatay ayar parçasının çevrilmesi suretiyle, kalıbın konumu değiştirilebilmekte ya da kalıp kalıp kolaylıkla sökülebilmektedir. Yükseklik ayar ünitesi ile de kalıp düşeyde hareket ettirilebilmektedir. SKS 180 Sistem’in tek yüzlü perde imalatlarında başarılı ile kullanılabilmesindeki bir diğer neden de; ilk döküm fazı için ihtiyaç duyulan ‘Starter’ adı verilen aksamdır. Tek bir ilave parça ile tırmanır halede kullanılacak kalıp seti, ilk döküme kolaylıkla adapte edilebilmektedir. Aynı Starter parçası normal bina inşaatlarının bodrum kat, dış yüz, tek taraflı beton dökümlerinde de kullanılabilmektedir. SKS Sistem’de kullanılan gömülü DW 15, DW 20 ve DW 26 tip ankaraj takımlarıyla, beton döküm hızına ve kalıp yüksekliğine bağlı olarak 90 kN’dan, 200 kN’a kadar çekme yükleri emniyetle taşınabilmektedir.

Projenin yer üstündeki 54 katı için, yüksek irtifalarda oluşabilecek güvenlik problemlerinin ortadan kaldırılması için VARIO GT 24 Perde Kalıbı Sistemi ve CB 240 Tırmanır Kalıp Sistemi’nin kullanılması tercih edilmiştir. CB 240 Tırmanır Kalıp Sistemi; 2 kN taşıma kapasiteli, 240 cm genişliğinde ve vinç yardımıyla nakledilebilen bir sistemdir. Perde kalıbı, konsol üzerindeki düşey kuşağa bağlanır ve kalıp ile konsolun birlikte kullanılması sağlanır. Böylelikle tek bir ünite haline gelen sistem, diğer bir ankraja, sabitlenirken veya kullanılmak üzere başka bir şantiyeye götürülürken söküme gerek duyulmaz. Bu da iş gücünden ve zamandan tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir. CB 240 Sistem’e eklenecek bir parça ile panel 75 cm öne ve arkaya hareket ettirilebilmesi sayesinde; yağlama, demir montajı, boşluklar için kutu montajlaması kolaylıkla yapılabilir. Şakül payandası sayesinde kalıp yine konsoldan sökülmeden arkaya yatırılabilir ve panel kolayca şaküle alınabilir. CB 240 Tırmanır Kalıp Sistemi’nde yer alan rüzgar sergisi, böylesine yüksek yapılarda gerçekleştirilen beton dökme işlemi sırasında oluşabilecek rüzgar kuvvetine karşı güvenli çalışma imkanı sağlar. DIN ve EURO normlarında hesap abakları saptanmıştır. CB 240 Tırmanır Kalıp Sistemi, kalıbın serbest olarak üzerine oturabileceği bir platform olarak da kullanılabilir. Sistem, çalışma platformunun altına yapılacak bir ilave ile bir önceki ankraj elemanlarının sökülmesi, rüzgar bağlantısının takılması, malzeme nakli, demontesi ve beton üzerinde bir takım işlemler yapılmasına güvenli bir şekilde olanak sağlar.

Projenin kolon ve perde imlatlarında GT 24 Perde ve Kolon Kalıp Sistemleri kullanılmıştır. GT 24 Perde ve Kolon Kalıp Sistemi oluşturan panolar bir kez monte edildikten sonra, vinç yardımıyla taşınabilecek ölçüde tek parça standart eleman olarak kullanılırlar. Bu sayede şantiye zaman ve işçilikten tasarruf etmiş olur. Kullanılan ara parçalar (filler-plate) sayesinde, her türlü projeye ve farklı kısımlardaki geometrilere rahatlıkla adapte edilebilir.

Türkiye’nin en yüksek yapısının inşaatında, tercih edilen bir diğer PERI ürünü PD 8 Taşıyıcı İskele’dir. R 110 (110 cm genişliğinde) ve R 150 (150 cm genişliğinde) çerçevelerden oluşan PD 8 Taşıyıcı İskele, projede 3 metreden 20 metreye kadar farklı yüksekliklerde kullanılmıştır. Bu sistemde; taban plakaları ve çerçeveler arasındaki bağlantı, hassas yükseklik ayarlarını yapmamıza olanak sağlayan ayarlanabilir spindıllar vasıtasıyla gerçekleştirilir. PD 8 Taşıyıcı İskele Sistem’in karşılıklı çerçeveleri arasındaki bağlantı ise 1.25 m ile 3.50 m arasında değişen boylardaki diagonaller ile sağlanır. Sistemin üst tarafına sırasıyla monte edilen; panel, haçvari kafa, spindıl ve jack-nut (somun) ile bir ünite haline gelir.

Projede kullanılan PERI sistemleri
 • VARIO GT 24 Ahşap Kirişli Perde Kalıp Sistemi
 • PD 8 Taşıyıcı İskele
 • VARIO GT 24 Kolon Kalıp Sistemi

 • Mete Kızgındemir


  Demsar İnşaat Şefi   
  LinkedIn
  Facebook
  Twitter