Stadyumlar

PERI Kalıp ve İskeleleri Türkiye, Örnek Projeler - ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU PERI Kalıp ve İskeleleri Türkiye, Örnek Projeler - ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU
Olimpiyat Stadı tahmin edileceği gibi dünya'da ki benzerleri gibi çok özel bir yapıdır ve bu nedenle inşaatı sırasında her konuda tam bir mühendislik hizmetine ihtiyaç duymaktaydı.. Teklif aşamasından bu yana koordinasyonlu olarak çalışan PERI, ISB JV (İstanbul Stadium Builders JV) müteahhit firmaya en iyi ve kaliteli hizmeti vermiştir.


Ortak girişimdeki firmalarla gerek yurt dışı gerek yurt içinde yapılan müzakerelerden sonra bu son derece prestijli projeye ait kalıp temin işinin siparişi PERI’ye verilmiş ve hemen akabinde PERI’nin Fransa’daki ofisinde (Türk, Alman ve Fransız) beş mühendisten oluşturulan bir dizayn ekibi Alman'yada hazırlanan kesin kalıp statik hesaplarının ellerine ulaşması ile dizaynlara vakit geçirmeden başlamışlardır. Dizaynı biten çizimler Türkiye' ye gönderilmekte ve PERI'nin süpervizörleri ile PERI Türkiye’nin Büyükçekmece'deki modern imalat makineleri ile donatılmış fabrikasındaki montaj atölyesinde tamamen kullanılmaya hazır halde monte edilmiştir. Bunu müteakkip yine PERI tarafından temin edilen ulaştırma araçları ile sahaya ulaşan kalıplar, kurum, döküm ve söküm safhalarında PERI mühendisleri ve süpervizörleri tarafından denetlenmiştir.

Olimpiyat stadyumu projesinde kullanılan kalıpların dizaynına esas parametreler çoğu zaman Avrupa normlarının ötesinde değerler içermekteydi. Bunun yanı sıra İstanbul Stadyumu inşaa metodu, yapım tekniği ve netice açısından eşine zor rastlanır bir disiplin ve kaliteyle inşaa edilmiştir. Aynı şekilde İstanbul Stadyumu için otoriteler; “şu anda dünyadaki benzerleri ile kıyaslanmayacak estetikte ve fonksiyonda” bir spor kompleksi olacak görüşünde birleşmişlerdir.Yapı Doğu ve Batı bölümü olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu bölümünde tribünler, batı bölümünde ise bina kısmı ve bu yapının üzerindeki tribün kısmından oluşmaktadır. Mega Structure olarak tabir edilen dev ayaklar cross beamler ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu ana kirişlerin arasına arasında rack beam kirişleri imal edilmiştir. Sonunda bu şekilde hazırlanmış betonarme karkas üzerine pre-cast tribünler paneller yerleştirilerek imalat tamamlanmıştır. Mega Structure ayakları birbirlerinden farklı olduğu için kolaylıkla modifiye edilebilecek GT 24 Ahşap Kafes Kirişler, çelik kuşaklar ve 240 gr/m² fenollü plywoodan oluşan VARIO GT 24 Kalıp Sistemi tercih edilmiş ve kalıp 90kN/m² hidrostatik beton basıncına göre dizayn edilmiştir. Mega Structure'lardan iki ayakta 25 cm'lik diletasyon boşluğu bırakılacağı için diletasyon kalıbı adı altında özel paneller imal edilmiş ve bu panellerin tüm yapı içerisinde uyum sağlaması için üzerinde yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu kalıp stadyumdaki tüm dilatasyonlarda modüler olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Mega Structure ayaklarında çözümlenen önemli bir detayda; kalıp planlaması yapılırken seçilen ve dizayn edilen kalıp setinin ışınsal olarak yerleştirilmiş Mega Structure’da her ayağın yer aldığı aks koordinatlarında hem yükseklik ve hem de üç boyutta değişik olan açıya göre ayarlanabilmesidir. İki set kalıp modülü kullanılmış ve her ayak için ayrı negatifler yapılmıştır. Kalıp panellerinin çok büyük olması ve üç panelin birleştirildikten sonra negatifin üstüne monte edilme zorunluluğu ve bu şekilde montaj atölyesinden şantiyeye sevkinin TCK’ye göre mümkün olmaması nedeni ile paneller ve negatif hazır olarak şantiyeye getirilmiş ve orada daha önce bırakılan sabitleme noktalarından panellere monte edilmiştir. Ortalama 10 metre yükseklikteki perde betonu dökümlerinin tek bir defada yapılmıştır.

Projede kullanılan PERI sistemleri
  • ACS G Otomatik Tırmanır Sistem
  • PD 8 Taşıyıcı İskele
  • VARIO GT 24 Kolon Kalıp Sistemi
  •  
    LinkedIn
    Facebook
    Twitter